opravy závitů

Umíme opravit stržené závity např. žhavicích a zapalovacích svíček apod., závity zapalovacích svíček v některých případech opravíme i na vozidle. Při opravě závitu naší technologií zachováme původní funkčnost včetně kolmosti a souososti osazení, dosedacích ploch apod.

ZPĚT