svařování hlav

Pokud je odlitek hlavy prasklý, jsme schopni ve většině případů tuto závadu odstranit svařováním. Po zjištění trhliny tlakovou zkouškou trhlinu odvrtáme až na kořen. Poté je v ochranné atmosféře argonu metodou TIG do místa trhliny navařen nový materiál a místo svaru je znovu obrobeno.

  

Dále jsou vsazena nová sedla. Po hrubém obrobení svarů je vždy znovu provedena tlaková zkouška pro vyloučení případných netěsností.
Touto technologií lze snadno opravit i hlavy zdánlivě „na vyhození“, např. rozbité od upadlého ventilu nebo vypadlé předkomůrky.

  

Laik takto opravenou hlavu pozná pouze podle toho, že není potažena vrstvou karbonu. Na námi provedené svary hlav poskytujeme záruku 6 měsíců. Životnost takto opravené hlavy je v místě svaru za předpokladu normálního fungování ostatních částí motoru, chlazení a normálního provozu vozidla srovnatelná
s novou hlavou.

ZPĚT