tlakové zkoušky hlav válců

Těsnost prostoru chladicí kapaliny v hlavě válců zkoušíme jednoduchou, ale spolehlivou metodou – natlakováním hlavy stlačeným vzduchem a ponořením do vody – „systém píchlé kolo“. Případná netěsnost se projeví únikem vzduchu – „bubláním“ v místě trhliny nebo jiné závady. Jsme vybaveni přípravky pro natlakování hlav všech běžně se vyskytujících typů motorů i mnoha motorů exotických, historických a podobně.
Ve sporných případech jsme schopni tlakovou zkoušku provést za zvýšené teploty. Umíme trhliny diagnostikovat i jinými metodami, např. kapilární defektoskopií.

 

ZPĚT